Kontingent 2023

Kontingent 160 kr. og for ægtepar 240 kr.

Indbetales på konto 8510-0007446675 senest 15. februar 2023.

Eller til danselederen.