Generalforsamling

Søndag d. 12. marts 2023 klokken 14.00 i Sallinghallen Viumvej 8, 7870 Roslev.


Dagsorden iflg. vedtægter.

Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før.


Af hensyn til kaffen - tilmelding senest 3. marts til danseleder eller Hanne på tlf. 51256436 eller mail: lykkehanne@webspeed.dk


Tag danseskoene med.